Garáž -109
Cena: 18 638 €
Výmera: 17,75 m²
Stav:
rezervovaný
Garáž -108
Cena: 17 000 €
Výmera: 17,00 m²
Stav:
rezervovaný
Garáž -107
Cena: 16 000 €
Výmera: 15,80 m²
Stav:
rezervovaný
Garáž -106
Cena: 16 000 €
Výmera: 15,10 m²
Stav:
rezervovaný
Garáž -105
Cena: 27 000 €
Výmera: 27,05 m²
Stav:
rezervovaný
Garáž -104
Cena: 16 000 €
Výmera: 15,57 m²
Stav:
rezervovaný
Garáž -103
Cena: 16 000 €
Výmera: 16,37 m²
Stav:
rezervovaný
Garáž -102/2
Cena: 15 000 €
Výmera: 14,45 m²
Stav:
rezervovaný
Garáž -102/1
Cena: 15 000 €
Výmera: 14,65 m²
Stav:
rezervovaný
P10
Cena: 15 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P11
Cena: 15 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
voľný
P12
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P13
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P14
Cena: 15 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P15
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P16
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P17
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P18
Cena: 15 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P19
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P20
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P21
Cena: 12 600 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P22
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P23
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P24
Cena: 15 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P25
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P26
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P27
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P28
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P29
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P30
Cena: 12 600 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P31
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P32
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P33
Cena: 15 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P34
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P35
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P36
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P37
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P38
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P39
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P40
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P41
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P42
Cena: 15 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P43
Cena: 12 600 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P44
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P45
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P46
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P47
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P48
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P49
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P50
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P51
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P52
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P53
Cena: 12 600 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P54
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
P55
Cena: 12 000 €
Výmera: 12,50 m²
Stav:
rezervovaný
voľný
rezervovaný
predaný

Zoznam

Označenie Celkom Cena s DPH Stav
Garáž -109 17,75 m² -
rezervovaný
Garáž -108 17,00 m² -
rezervovaný
Garáž -107 15,80 m² -
rezervovaný
Garáž -106 15,10 m² -
rezervovaný
Garáž -105 27,05 m² -
rezervovaný
Garáž -104 15,57 m² -
rezervovaný
Garáž -103 16,37 m² -
rezervovaný
Garáž -102/2 14,45 m² -
rezervovaný
Garáž -102/1 14,65 m² -
rezervovaný
P10 12,50 m² -
rezervovaný
P11 12,50 m² 15 000 €
voľný
P12 12,50 m² -
rezervovaný
P13 12,50 m² -
rezervovaný
P14 12,50 m² -
rezervovaný
P15 12,50 m² -
rezervovaný
P16 12,50 m² -
rezervovaný
P17 12,50 m² -
rezervovaný
P18 12,50 m² -
rezervovaný
P19 12,50 m² -
rezervovaný
P20 12,50 m² -
rezervovaný
P21 12,50 m² -
rezervovaný
P22 12,50 m² -
rezervovaný
P23 12,50 m² -
rezervovaný
P24 12,50 m² -
rezervovaný
P25 12,50 m² -
rezervovaný
P26 12,50 m² -
rezervovaný
P27 12,50 m² -
rezervovaný
P28 12,50 m² -
rezervovaný
P29 12,50 m² -
rezervovaný
P30 12,50 m² -
rezervovaný
P31 12,50 m² -
rezervovaný
P32 12,50 m² -
rezervovaný
P33 12,50 m² -
rezervovaný
P34 12,50 m² -
rezervovaný
P35 12,50 m² -
rezervovaný
P36 12,50 m² -
rezervovaný
P37 12,50 m² -
rezervovaný
P38 12,50 m² -
rezervovaný
P39 12,50 m² -
rezervovaný
P40 12,50 m² -
rezervovaný
P41 12,50 m² -
rezervovaný
P42 12,50 m² -
rezervovaný
P43 12,50 m² -
rezervovaný
P44 12,50 m² -
rezervovaný
P45 12,50 m² -
rezervovaný
P46 12,50 m² -
rezervovaný
P47 12,50 m² -
rezervovaný
P48 12,50 m² -
rezervovaný
P49 12,50 m² -
rezervovaný
P50 12,50 m² -
rezervovaný
P51 12,50 m² -
rezervovaný
P52 12,50 m² -
rezervovaný
P53 12,50 m² -
rezervovaný
P54 12,50 m² -
rezervovaný
P55 12,50 m² -
rezervovaný